ภัทราภรณ์แมนชั่น สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2554 เป็นอาคารขนาด 5 ชั้น มีทั้งหมด60 ห้อง เป็นสถานที่พักอาศัยที่เงียบสงบ สะอาด ปลอดภัย การคมนาคมสะดวกสบายและเป็นกันเอง อาคารของเราเน้นความสงบและความสะอาด จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอความรวมมือท่านลูกค้าทุกท่าน
รักษา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางแมนชั่น


ภัทราภรณ์ แมนชั่น 9 ซอย สวนผัก 1 ถนน สวนผัก เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เบอร์โทร 02-4330117-8 E-mail: phatthapornmansion@gmail.com

Copyright © 2013 www.phattramansion.com All Rights Reserved.